Közgyűlési meghívó

Az Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező egyesület elnöke ezúton meghirdeti egyesületünk tagjai számára a Közgyűlésünket, amelyre vár minden
egyesületi tagot!

A közgyűlés helye és ideje:
Óbarok, Iskola u. 3. 2017. augusztus 05. 18:00 óra

Napirendi pontok:

  1. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása,
  2. Az Egyesület programjainak megtárgyalása,
  3. Együttműködés módjának megtárgyalása a megválasztott új polgármesterrel
  4. Egyéb.

Amennyiben a 2017. augusztus 05. napján 18 órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. augusztus 05. napján 18 óra 30 perc, változatlan napirendi pontokkal. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes.

/: Boros Ferenc elnök s.k.:/